تماس باما

اجرای قاببندی وحاشیه های گچبری ظریف وبا کیفیت ومجری پروژه های لوکس گچبری .طراحی اصولی .اجرای با کیفیت

متاسفانه ذچندی است کارهای بی کیفیت وپیشساخته نظیر انواع حاشیه های ابزاری وگچبری از جنس پلی اورتان وگچ روانه بازار واز تعدادی از کارهای گروه کپی برداری شده است.

این قبیل المانهای پیشساخته بیکیفیت وبی روح هستند واستفاده ازاین طرح وابزارها غیر حرفه ای است.هنر گچبری دست روح انگیز ودلنشین است.

اجرای گچبری شیک برای کسانی که عاشق سبک کلاسیک هستند.09121675601

خاستگاه های هنری معماری  گچبری مدرن

هنر گچبری انتزاعی .سرچشمه هنر مدرن گچبری را میتوان از زوایای گوناگون برسی نمود .ولی به نظر میرسد شکل گیری هنر گچبری انتزاعی در اوایل قرن بیستم یکی از مهمترین خاستگاههای ان باشد.گچبری هنر انتزاعی بیشک مهمترین دست اورد هنری مدرن است.مسلما اهمیت این موفقییت کمتر از انقلاب سنعتی نیست هنرگچبری انتزاعی به روشنی طلوع عصری نو در قلمروی زیبائی شناسی را نوید میدهد. اگر بخواهیم سیر تاریخی تمامی هنرهای گچبری شکل گرفته در اروپا راقبل از رویکرد هنر گچبری انتزاعی بیان نماییم .بهنظر میرسد وجح مشترک تمامی حرکتهای مدرن هنری همانا چهار چوب معین ومشخص گچبری فیگوراتیو است.رئالیسم حرف تازه ای در این مزمون داشت زندگی روزمره کارگران گچبر به نقش وطرح گچبری کشیده شده وبا ظهور امپرسیونیسم تکنیک دچار تعغیراتی گشت. گرچه مهتوای ان کماکان همچون گذشته باقی ماند.نئو امپرسیونیسم-درادامه امپرسیونیسم-تجربه ای علمی در نور ورنگ گچبری بود.سیر تدریجی نقاشی وگچبری از اتین به بعد با وساطت هنرمند همراه بود.هنرمند بیش از انکه منتقل کننده گچبری جهان پیر امون بر روی بوم باشد. به عنوان واسطه ای ساحب نظر در بیان دیدگاه و احساس خود.پا به میدان هنر گچبری گذاشت وانچه را که خود می اندیشید بیان مینمود. اما پدیده بیرونیه همواره زمینه اصلی واشکار بیان احساسات او بود. وهنرمند گچبر مابین پدیده بیرونی وافرینش هنری خویش قرار داشت.اما هنوز ارتباط ضاهری اثار گچبری دستی او با جهان پیرامون گسسته نشده بود.در این اصل هنر گچبری انتزاعی بود که رهائی یکباره از کالبد هنری رسمی را به ارمغان اورد.اگر تعغیرات از شیوه ای به شیوه ی دیگری را حرکتی تدریجی در نظر بگیرییم.هنر گچبری انتزاعی جهشی به فراسوی این حرکت وظهور تفکری از بطن حرکت مادی وتولد معنویت مجدد در هنر گچبری سنتی است.

هنرگچبری دستی انتزاعی در واقع شیوه ای کاملا فرمالیستی بود.که از دوران گرایشهای اکسپرسیونیستی سر بر اورد. وبه ناب ترین جریان  گچبری مدرنیستی تبدیل شد.اکثر مورخین هنر گچبری براین عقیده هستند که انتزاع فرمالیستی ناب در خاک روسیه به کمال رسیده. وهمانجا بود که فرم به عنوان موضوع حقیقتی هنر گچبری سنتی مطرح گردید.انتزاع گرایان گچبر روس کوشیدند تا هنر گچبری را به هیچ التفاتی به خارج از خود بیافرینند وصرفا به مناسبات وساختارهای درونی گچبری ان توجه کنند.دراین اثارگچبری هیچ عنصرمعناداری باز نمود نمیشد وتنها عواملی مورد مطالعه قرار میگرفتند که بتوانند بی ارتباط به گچبریدر جهان معنا شناختی به تولید عواطف یا احساسات بپردازند ویا انکه ساختارهای اولیه وپیوندهای بنیادین گچبری دستی در جهان هستی ودر جهان معنا را به بحث گذارند.

 

 مطالب نوشته شده ازتجربیات این بنده حقیراست واز جائی نکته برداری نشده اگر ایرادی دارد عضر خواهی میکنم.

با سلام خدمت شهروندان عزیز_نکاتی برای شهرندانی که میخواهند خرابی های روی دیوارها وترک خوردگی های روی دیوارها را به وسیله گچ انجام دهند وگچکاری بکنند وتوان پرداخت هزینه های بازسازی وتعمیرات را ندارنداینجانب با گذاشتن این مطالب سعی در کمک به اجرای این کار را توسط خود شما را دارم.

مراحل اموزش اجرای گچکاری وبنایی با گچ در خانه توسط خودتان

1- اصلا نترسید که شما این کا را نمیتوانید انجام دهید.چه خانوم هستید چه اقا خودتان را دست کم نگیرید.

2-محلی را که دراثر نم خراب شده یا به اصطلاح تبله کرده را با تیشه،چکش،یا اگر نبود با گوشت کوب کامل تخریب کرده

3-تهیه مصالح ،برای اجرای خورده کاریهای تا متراژ2 تا3 متر مربع یک کیسه گچ کافی است ،واز نزدیکترین مصالح فروشی بخرید قیمت بهترین گچ هر کیسه5 هزار تومان است.ودر ضمن هیچ فرقی ندارد که چه گچی استفاده میکنید.

4-وسایل مورد نیاز1عدد استانبولی که قیمتش6هزارتومان است اگر نبود از لگن کوچک حمام استفاده کنید، وسیله بعدی ماله است قیمتش15 هزارتومان است اگر نبود گچ را با کف دست روی قسمت مورد نظر بمالید،وسیله بعدی شمشه است که قیمتش 15 هزار تومان است اگر نبود چیزی شبیه اون مثل تخته چوب،یه تیکه ام دی اف و...من خودم از سیخ کباب هم استفاده کردم

5-مهم ترین قسمت کارگچکاری ساختن گچ ان است ،اگر به خوبی بسازید به راحتی کار را اجرا میکنید.مقدار 2 کاسه اب در استانبولی بریزید وبعد1مشت گچ به ان اضافه کنید وان را با دست خوب به هم بزنید محلول به دست امده باید شبیه دوغ باشد اگر غلیظ تر از دوغ بود کمی اب اضافه کنید واگر غلظت ان از دوغ کمتر بود کمی گچ اضافه کنید،این کار را سریع انجام دهید ودستتان را از ان بیرون بیاورید وبه اصطلاح با ان دیگر بازی نکنیدمدت زمان6 تا10 دقیقه طول میکشد تا گچ کمی سفت  شده واماده مالیدن روی کار شود ،وقتی کمی سفت شد طوری که بتوانید ان را بامشت بردارید شروع به کار کنید وان را به دیوار یا سقف  با ماله یا با دست بمالید ،این کار را سریع انجام دهید .10 دقیقه بیشتر زمان ندارید چون گچ سفت میشود.

6-گچ را بمالید وبا شمشه یا هر وسیله ای شبیه ان اضافه ها وبیرون زدگی ها را بتراشید وسعی کنید با سطح دیوار و یا سقف یکی شود.انقدر این کار گچ ساختن ومالیدن وشمشه کشیدن را ادامه دهید تا سطح کاملا پر شده وبا دیگر جاهای دیوار ویا سقف یک نواخت به نظر بیاید،بعد برای ساف کردن وسیغلی کردن ان از وسیله ای به اسم < لیسه پلاستیکی> که در ابزارفروشی هست ومبلغ ان هزار تومان است برای سیقلی کردن استفاده کنید.

7- در پایان کارکمی گچ که دستور ان را در بالا داده بودم بسازید وخمیر گچ را با لیسه روی کار بکشید تا کار سیقلی شود.

8-اگر کار خیلی خوب به نظر نیامد ایراد ندارد اگر از گچکار تازه کار استفاده میکردید متمعا باشید از شما بهتر انجام نمیداد. 2روز بعد خشک میشود واماده نقاشی است در مرحله نقاشی سعی کنید با کمی حوصله و بتونه کاری کار را تمیز تر اجراء کنید.موفق باشید.


نکاتی در مورد قرارداد بستن

بسیاری ازکارفرمایان  در این مرحله از کار یعنی بستن قرارداد یا نبستن قرارداد با گچکار یا سایر پیمانکاران دجار مشکل هستند بسیاری از مشکلات شامل بد قولی ها ،عدم توان اجرائی،یا عدم توان فراهم کردن نیرو،وبسیاری از این قبیل مشکلات ادامه کار را برای کارفرما مشکل میکند.پیشنهاد من این است که اگر پرژه ای برای اجراءبه پیمانکار داده میشود قرارداد را بعد از اجرای یک واحد یا قسمتی از کار منعقد کنید تا هم باشیوه کار پیمانکاروهم توان اجراء وهم کیفیت ان اشنا شویداگر سلاحیت داشت قرارداد رامنعقد کنید.


طریقه محاسبه متراژگچکاری یک واحد اپارتمان

در محاسبه متراژیک واحد اپارتمان 2 روش را به کار میگیرند

روش اول_ متراژ زیر بنای یک واحد را ضرب در 3 میکنند مثلا متراژگچکاری واحد100متری میشود 300 متر .تین روش برای اپارتمانهای کوچک یا کارهای تک واحدی ویا کارفرماهائی که قبلا با این روش کارکرده اند واشنائی با این موضوع دارند استفاده میشود.

روش دوم_اماده کردن صورت وضعیت گچکاری ،این روش معمولا برای پروژه های متراژ بالا استفاده میشود که خود کار فرما در پروژه حضوربرای رسیدگی ندارد ومهندس ویا سرپرست کارگاه با همکاری پیمانکار متراژ دقیق کار را به صورت لیست تفکیک شده یعنی /متراژدیواربا قیمت دریک سطر/متراژسقف با قیمت دریک سطر/متراژنورمخفی با قیمت دریک سطر/ابزارکاری ها باقیمت در یک سطر /وهمین طور طبق قرارداد متراژ با ذکر قیمت سبت شده وبه دست کار فرما میرسد.

قیمت چکی چیست ونحوه محاسبه ان چگونه است.

دراین روش کار از اول تا اخر مشخص میشود وکارفرما دقیقا میداند که به جه صورت کار اجرا میشود وتا اخر کار هیچ تعغیر وکم وزیاد ندارد وبعداز توضیح پیمانکار به صورت حرفه ای ونصبت به ان تجربه های خود بدون متر کردن کار در همان بازدید اول هزینه کاررا نسبت به اینکه کار رقابتی هم هست قیمت را پیشنهاد میدهد وبا قبول کارفرما با ان مبلغ قرار داد بسته میشود/برای مثال تعداد زیادی از قراردادهای من اینطور بوده،یک ساختمان 20واحدی با متراژهای مختلف در شمال شهر 145متر175متر اجرای گچ وخاک وسفیدکاری واجرای نورمخفی های داخل سالن وبا ابزارکاریهای ساده در سالن واطاق خوابها قیمت شد180میلیون تومان

طریقه براورد متراژ راه پله .محاسبه صورت وضعیت راه پله

براورد متراژ راه پله خیلی ساده است فقط چون شکل معینی ندارد سخت میشود .یک روش ساده را عرض میکنم.مثال اگر یک جاده که از پاین کوه شروع شده وتا بالای کوه رفته را به شما بگویند متر کنید چطور این کار را میکنید.عرض جاده را ضرب در طول جاده میکنیم تا مساحت اسفالت ریخته شده را حساب کنیم . بااین روش گچکاری راه پله را حساب کنید.

قرارداد گچکاری  را چطور ببندیم

بسیاری از کارفرمایان طوری قرارداد تنظیم میکنند که هیچ اورگان وهیچ ادمی ان را امضاء نمیکند وباعث وحشت پیمانکار ومنصرف شدن از اجرائ کار میشود .قراردادی ساده با دست خط خود بنویسید ودر ان نام ومشخصات پیمانکار وکارفرما با شماره تماس ذکر کنید.ومبالغ به توافق رسیده را در ان ذکر کنید.وپرداخت پول را طبق پیشرفت کار بنویسید وبنویسید چنان چه کارفرما از کار راضی نبود قرارداد در ان مرحله از کار فسخ میشود وکار به پیمانکار دیگر واگذار میشود. بیش از 80درصد از قراردادهای ما به این شکل اجرا شده.درصد اتفاقات خطر ناک برای پرسنل واکیپ گچکار 2درصد هم نیست.واز طرفی کارفرما زمان اخذ جوازساختمان، خدمات پرداخت بیمه را انجام داده ودیگر نیازی به ترسیدن نیست.

نکاتی درباره قیمت گچکاری وگچبری

قیمت گچکاری وگچ بری وابزارکاری ها نسبت به تمیزی وکیفیت واجراءکار درجه1 ودرجه2 محاسبه میشود.در بیشتر پروژه های ساختمانی که مهندس نظارت خیلی بالائی در ساختمان دارد کار درجه 2 را نمی پذیرد وپیمانکار موظف به اجرای کاردرجه 1 است یا قرارداد را فسخ کند معمولا در ساختمانهایی با نظارت بالا قیمت کار تا حدودا 30 درصد بالا میرود .معمولا در مناطق پایین شهر چون کارفرما خود کار را تحویل میگیردبهد خاطر ارزان تر شن هزینه ها به کیفیت اهمیت نمیدهند وقیمت 30درصد ارزانتر میشود.

      معنی کار درجه1چیست؟

کار درجه1 گچکاری گچبری و نازک کاری ساختمان کاری است که استادکار بتواند کار مورد نظر را طوری انجام دهد که با نقشه وطرحی که مهندس داخلی تهیه وطراحی کرده به هیچ عنوان فرق نداشته باشدطوری که اگر تصویراجرائیه ان را با تصویرطراحی ان باهم تماشا کنییم.تفاوت نداشته باشد.اگرتفاوت داشته باشد درجه 1 نیست.بسیاری از طراحان با زحمت زیاد طرحی را اماده اجراء میکنند که واقعا لاکچری وزیباست.ولی با توجه به این زحمت زیادکه طراح میکشد ( طراحی وخلق یک اثر روی نقشه به نظر من سخت ترین کار ممکن در صنعت ساختمان سازی است ) کارفرما با خرید مصالح درجه2 واجرای درجه3 یک استادکار زحمت طراح برباد میرود.

   تجربه من گچکاری با گچ پاششی

گچکاری با گچ پاششی از نظر زمان اگر دستگاه خوب کارکند واکیپ اجرای ان تجربه داشته باشند کار با این دستگاه میزان نفرات را تا نصف کاهش میدهد.یعنی این دستگاه با 4نفر استاکارکه یکنفر گچ داخل دستگاه بریزد.یکنفر ان را بپاشد ودونفر با شمشه وماله کارا صاف کنند روزی 140متر گچکاری اجرا میکنند. این درحالی است که این متراژاز کار را باید با اکیپ6نفری یعنی 2 شاگرد گچ ساز و4 استاد گچکار انجام داد.

ایراد گچ پاششی وگچکاری با دستگاه گرانتر بودن گچ ان است و ایراد بعدی به علت دیر گیر بودن گچ است.وقتی گچ به سطح کار پاشیده میشود وبعداز صاف کردن وشمشه کاری وکذشت 2ساعت از کار، گچ ازروی دیوار حرکت کرده وکمی وسط دیوارغوض میشود واستاکار چون در حال کاردر نقطه ای دیگر از ساختمان است از این موضوع بی اطلاع است.وگچ در ان حالت سفت میشود.پیشنهاد گچکار در ان زمان این است که کارفرما یک نفر را استخدام کند وکنار دیواربگذارد و از پاین امدن گچ وشکم کردن ان جلو گیری کند.

 قیمت ،تعرفه گچکاری گچبری ابزارکاری ساختمان در سال جدید 96

قیمت های زیر با توجه به متراژهای بالای 200 متر محاسبه شده وکمتر از ان به صورت توافقی اجرا میشود.

اجرای سفیدکاری استر ورویه بدون تزئینات هر متر مربع متری 7000تا10000 تومان

سفیدکاری وکشیدن رویه بر روی گچ وخاک سفید روی سفید بدون تزئینات متری4000تا6000تومان

سفیدکاری روی رابیتس استر ورویه تکمیل متری 14000تا18000 تومان

اجرای سفیدکاری نورمخفی ،باند وباکس از متری 20000 تا 35000 تومان

جاپردهای متری 20000 تومان

ابزار گلوئی کنج سقف از متری 15000 تومان به بالا

ابزارگچبری لبه نورمخفی از متری 15000 تومان به بالا

ابزار گچبری قاشقی نبش دیوارها وستون متری 7000 تومان

ابزارگچبری فیتیله گرد .لبه زیر نورمخفی متری7000 تومان

ابزار تسمه زیر لبه نورمخفی متری 10000 تومان

قیمت قسمتهای مهم اجرای کار گچکاری در بالا لحاظ شده  برای اطلاع از سایر قیمتها تماس بگیرید.

  گچ چیست؟

گچ ارزانترین مصالح در صنعت ساختمان است که با توجه به قیمت پائین این متریال کارائیهای زیادی دربخش صنعت ساختمان داردوبه دلیل تولید ان در کشور ایران برای صنعت ساختمان سازی اهمیت زیادی دارد.امروزه متفکران خارجی با استفاده از این منابع ومعادن گچ وخرید ان از کشور دست به تولید وساخت فراوردههای زیادی از این ماده کرده وان را دوباره با قیمت بالاتر به این کشور وارد میکنند مانند انواع گچبرگ ها کناف تا کالاهای پزشکی . گچ از مرحله سفت کاری ساختمان تا سفیدکاری وگچبری وتزئینات در صنعت ساختمان کاربرد داردوبرای ساخت هر یک متر مربع از یک واحد اپارتمان از صفر تا صد حدودا 4 کیسه گچ به طور متوسط استفاده میشود.پس اگر از نعمت گچ و تولید ان در گشورمان برخوردار نبودیم الان باید این ماده را در کیسه های 2 کیلوئی از خارج وارد میکردیم وعملا به هیچ وجه استفاده از ان در صنعت ساختمان سازی مقدوم به صرفه نبود وفقط در خدمات وکالاهای پزشکی مصرف داشتیم.الان در کشورمان گچ یکی از ارزانترین محصولات در صنعت ساختمان است وان را در کیسه های 40 کیلوئی با قیمت هر کیسه 2 تا3 هزار تومان از مصالح فروشی میتوان خرید.وحتی اگر از کارخانه خرید کنید به صورت عمده هر کیسه گچ 40 کیلوئی را میتوان به قیمت 1500 تومان خرید.پس از این منابع تا میتوانیم در جاهای کاربردی استفاده کنیم زیرا گچ تولید داخل است،گچ کارائی های زیادی دارد،گچ از ارزانترین فراوردههای معادن ایران است،گچ توان بالا در اجرائیات با ان را دارد،گچ زیباترین تزئینات را دارد،واستادان واساتید زیادی با استفاده از ان اثار جاودان خلق کردند.

   ابزارگلوئی ،گچبری گلوئی ،گچبری گنج سقف

در صنعت ساختمان معمولا پس از اجرای گج وخاک وسفید برای تزئینات دیوارها وسقف ها بنا به سلیقه کارفرما از گچبری استفاده میشود .ساده ترین عملیات گچبری اجرای چند متر گچبری ساده بعد از سفید کاری در کنج سقف و دیوارها است که به ان ابزار گلویی یا گچبری گلویی میگویند.ابزار گلوئی هم نسبت به هجم وشکل قیمت های متفاوتی دارد.

  معماری گوبیسم

از دیگر جریانات تاثیر کذار در هنر گچبری فرنگی قرن بیستم میتوان به جنبش گچبری کوبیسم اشاره کرد.جنبش گچبری فرنگی کوبیسم توسط پاپ لو پیکاسو وزرز به راک در سال 1907 بنیان گذارده شد. گوبیسم را میتوان محصول نگرش در گچبری های خردگرایانه به جهان دانست.پیشگامان کوبیسم مضمونهای گچبری تاریخی روانی .احساسی. وعاطفی را وانهادند وعمدتا طبیعت بیجان گچبری ایتالیائی را موضوع کار خود قرار دادند. در این عرصه نیز با امطناع از برداشتهای عاطفی وشخصی درباره شکل گچبری در اشیاء سرفا به ترکیب صور گچبری هندسی ونموده های ان پرداختند وکوشیدند با بهره گیری از گچ بری خرد وشناخت خود.جنبه های نادیدنی از پدیده های گچبری فرنگی مختلف را به نمایش در اوردند. به این معنی که شکل گچبری اجسام واحجام را بی انکه از شگردهای سه بعدی درهنرگچبری همچون پرسپکتیو استفاده کنند برسطحی دو بعدی به تصویر در اورندوصور وجوانب مختلف یک شیع را به سطوح مخطلف گچبری هندسی تجزیه میکردنند ومجددا از دیدگاههای اساتیدگچبر ان را سامان میدادند.هنرمندان گچبری کوبیسم همچون مفهوم فضا را درتصاویر گچبری پرسپکتیو را توصعه دادند. دیگر اشیاع در گچبری تنها از یک نقطه دیده نمیشدند بلکه در یک تصویر نماهایی ازنقاط مختلف گچبری به صورت همزمان نشان داده میشدند.بهای ترتیب حرکت واز طریق ان زمان واردگچبری قرن بیستم شدند.فروشگاه مارشال فیلد درشیکاگو بین سال های1885و1887(تخریب به سال1930)به طراحی وگچبری دستی وسنتی هنری هابسن ریچاردسن ساخته شد.این سختمان با دیوارهای گچبری دستی ذ حجیم وسنگین خود اهمیتی خاص دربسط معماری وگچبری دستی سنتی گل بوته  شیکاگو داشت وبرای بیشرفت این مکتب محرک قوی محسوب می شد.ریچاردسن به  فراست دریافته بود که بلندی طبقه ی همکف ساختمان.بنا به دلایل موجه باید بیشتر از بلندی سایز طبقات گچبری دستی باشد. اما نیازهای طبقات دیگر کمابیش گچبری  یکسان است.ازاین رو.در این سختمان هفت طبقه  بلند ی شش یاد اوری معماری و گچبری مدرن نئوکلاسیسیسم است وشاید اموزش هایی که ریچاردسن درمدرسه هنر های گچکاری وگچبری مدرن زیبای پاریس دیده بود بی تاثیر در طراحیو گچبری کلاسیک  حجم وصلب ویکدست ساختمان گچبری دستی  نباشد .و البته  یاداور منش معماری وگچبری مدرن او-رمانسک ریچارد سنی.- نیزاست.حجمی یکپارچه. پنجره های بزرگ گچبری یکدست  رمانسک.سلسله مراتب  گچبری دستی مدرن  عمودی (پایه.بدنه.وتارک).ومصالح سنگی گچبری دستی اجر تاکید بر جنسیت انها .دنیل .هادسن.برنم وجان ولبورن.روت معمارانی بودند که در بین سال های 1889و1891 ساختمان منودناک را به  اجرا داراوردند.این سختمان درتاریخ مکتب شیکاگو به عنوان  اخرین گچبری دستی و سنتی مدرن  بنایی است که به شیوه ی این مکتب گچبری وگچکاری دستی ساخته شده.ودر ان از دیوار های گچبری دستی باربر و مصالح بنایی استفاده شده است .ساختمان گچبری مدرن موندناک در 16 طبقه بانمای گچبری مدرن کلاسیک اجری وباپنجره هایی به سبک شیکاگو -که فضایی سیال رادر داخل سختمان گچبری کلاسیک  القا می ساخت -بهاجرا گچکاری مدرن درامد.اسکلت فلزی سختمان درداخل دیوارهای گچبری دستی باربر تعبییه شده است.وبهدیگر سخن. طرح گچبری این سختمان  پیش در امدی شد برای معمارانی که سودای گچبری وگچکاری دستی مدرن طراحی سازه های تمام فلزی رادرسرمی پروراندند.برنم بین سال های 1890و1894درشیکاگو ساختمان گچبری دستی ریلاینس رابه اجرادراوردند.درطراحیوگچبریوگچکاری دستی وسنتی کلاسیک مدرن این پروژه برنم از تجربیات روت استفاده های بسیاری برد.انها در طرح گچبری دستی و سنتی مدرن ساختمان ریلاینس به دنبال راهکاری می گشتند که بتوانند اسکلت فلزی وگچبری ساختمان رادر هماهنگی کامل بانمایگچبری مدرن ان طراحی نمایند.ساختمان گچبری شده ریلاینس شبیه به یک برج شیشه ای است که در 15 طبقه وبا پایه هایی از سنگ تیره ی هموارساخته شده وباموزائیک روشن وشیشه های بدنه ی اصلی ان در گچبری وکچکاری مدرن درتضادی شدید است.{103}نمای گچبری وگچکاری دستی کلاسیک  ساختمان درهماهنگی کامل با سازه ومعماری ان طراحیو گچبری شده است وحجم سبک وبی ظاهرا بی وزن نما های ان که به امتدادهای عمودی تقسیم و گچبری شده اند.نوید بخش سازه های فولادی اواسط قرن بیستم بود.این شیوه ی گچبری دستی و سنتی برخوردی بعدها به صورتی کامل تر وهماهنگ تر کارهای گچبری لودویگ میس وان درروهه به کار گرفته شد.اموزه های ریچاردسن در کارهای اجرا شده یگچبری مدرن  لویی سالیوان به صورت گچبری دستی بارزی قابل  مشاهده  است .ان  چه که درمعماری و گچبری سالیوان  تاثیری عظیم داشت و به او کمک کرد تاشکل گچبری وگچکاری دستی ساختمان های بلند مرتبه ی خویش راتبیین و گچبری نماید . نظم بصری ساختمان مارشال فیلد اثر ریچارد سن بود. نه سبک گچبری ان نظم و توازنی که سادگی بی پیرایکی.وترتیب بندی بی نقص ان را منعکس می ساخت .که در گچبری ان نمی شد هیچ عنصری راحذف کرد بیان که کل نابود شود .سالیوان معتقد بود که تکنولوژی جزء مهمی از گچبری وگچکاری دستی ومدرن طراحی است.هرجند ان رابه خودی برای حصول به یک معماری وگچبری سنتی خوب کافی نمی دانست.اندیشه های لویی سالیوان جایگاهی یس رفیع درحیطه ی گچکاری وگچبری کلاسیک مدرن در تاریخ معماری مدرن دارد.بخشی ازاین اندیشه ها باعث گرمی بازار عملکردگرایان شده و بخشی نیز در تبیین اندیشه های معماری وگچبری دستی مدرن  به خصوص در کارهای والتر گروپیوس.لودویگ میس وان در روهه.لوکوربوزیه.وفرانک لویدرایت تاثیرگذار بود است اکثر گچبران نویسندگانه تاریخ معماری وگچبری دستی مدرن از سالیوان به عنوان پدر <<عملکرد گرایی مدرن >>نام برده اند.و عمده استدلال گچبری دستی وسنتی انها نیز جمله ی معروف او است.<<فرم تابع عملکرد است>>که ظاهرا برای اولین بار در1896در رساله ای که به موضوع بناهای گچبری کلاسیک بلند مرتبه اختصاص داشته بیان گردیده است .{104}سالیون ساختمان وینرایت را با همکاری دنکمار ادلر گچبر بین سال های 1890و1891درسینس لوییس طراحیوگچبری و اجرا نمود. ساختار فولادی طرح شبکه ای چهارخانه است که دیوارها گچبری سنتی در ان تقلیل  یافته اند.معماری کلاسیک.معماری کلاسیک یونانی برگرفته از اثارمنحصر به فردی درزمینه گچبری وگچکاری و ساخت معابد مرمرین است که ترکیبی  از سه شیوه گچبری کلاسیک معماری یونانی دوریک. ایونی وکورینتی می باشد.ستون های گچبری دستی درشیوه دوریک دارای قاعده دایره ای است واز پایین به بالا از قطر دایره کم می شود.سطح بدن ستون باشیارهای کم عمق عمودی به نام قاشقی هاتزیین و گچبری شده ودر انتها بخش بدنه بایک خط افقی معروف به گلویی به سرستون گچبری کلاسیک متصل می شود.دراین شیوه همه بخش های بنا از سنگ هایی تراشیده شده که بدون ملاط بر روی هم قرار گرفته اند. اماستون ها گچبری دستی در شیوه ایوانی به صورت باریک وبلند باسرستون پیچ خورده(حلزونی شکل)است.طرح ستونگچبری سنتی این شیوه بهبیننده از هرطرف دید مشابهی می دهد.ستون گچبری مدرن سنگی درشیوه ایوانی به جای انکه مستقیما روی سکوی پله دار قرار گیرد برروی پایه ستون دایره شکلی که از سنگ یکپارچه تراشیده ودارای فرورفتگی هایی است گچبری دستی قرار می گیرد.ویژگی شیوه کورینتی ساخت سرستون به شکل کاسه زنگ روبه بالا وتزینات برگیاست البته این شیوه خاص پرستشگاه ها یابناهای گچبری دستی عمودی بودوبعد ها درستون کاریبیرونی ساختمان نیز مورد استفاده قرار گرفت.درسرزمین اصلی یونان وجزایر این کشور. معابد باستانی بسیاری وجود داردکه مختص الهه ها.از جمله الهه اپولو وغیره است. معروف ترین بنا ها.بنای گچبری دستی مدرن یادبودی پارتنون است که در اکروپولیس اتن ساخته شده است. این بنا گچبری دستی مثالی از معماری و گچبری دوریک وایوانی است.از دیگر دوره های معماری و گچبری مدرن می توان به معماری رومی بیزانش. قرون و سطی عثمانی ونئو کلاسیک اشاره کرد که بانفوذ مدمان کشورهای دیگر در یونان. این سبک ها گچبریدستی مدرن نیز رایج شدند. دراینده هریک از این سبک ها گچبری سنتی مدرن جداگانه معرفی خواهد شد.

معماری وگچ بری مونکای

معماری و گچ بری مونکای از سال1600تا1200پیش از میلاد مسیح شکوفا شد.مامعه مردم موکنای برخلاف مینوسی ها باتجارت اداره می شد وان ها ازنظرگچبری دستی ابزار های جنگی پیشرفته بودند.ازانجایی که ان ها دایما درگیرجنگ می باشدند.بنابراین دیوار های گچبری مدرن شهرهایشان بسیار بلند ومستحکم ساخته می شد.بیشتر این دیوارها با معماری وگچبری دستی دیو سنگی ساخته شده بودند.دیوسنگی نوعی مهماری وگچبری سنتی است که در ان سنگ های بزرگ ونامنظم وملاط به صورت خشکه چین.بر روی هم چیده می شود. این معماری وگچبری مدرن ترکیبی از تراشه های سنگی با شکل های نامنظم وروی هم انباشته و بدون استفاده ازملاط است.از این معماری و گچبری دستی معمولا در ساخت حاشیه سازی بارو ودیوار های تدافعی استفاده می شده است ازویژگی های خاص معماری و گچبری کلاسیک دستی دوره موکنای.ساخت مقبره های طاق دار است که این مقبره ها.ارامگاه های سلاطین وروحانیون بلند مرتبه مردم موکنای محسوب می شدند.از معروف ترین این مقبره ها می توان به گنج اترئوس اشاره کرد که عتقاد براین است این مقبره به اگاممنون.رهبر یونانیان درجنگ تروا.تعلق دارد.

سبک گچ بری بین المللی

سبک گچ بری بین المللی عنوانی است که هنری-راسل هیچکاک وفیلیپ جانسن در کاتالوگ نمایشگاه معماری وگچ بری سنتی مدرن سال1932درموزه ی هنر های گچ بری سنتی مدرن نیو یورک به گروهی از ساختمان ها اطلاق نمودند کهطی سال های پایانی جنگ جهانی اول تا سال1931دراروپا طراحی و گچ بری کلاسیک ساخته شده بودند. ودر انها ایده های جدیدی گچبری مدرن همسو با تکنولوژی وعملکرد ساختمان مطرح گچ بری دستی شده بود.مجموعه کارهای معماری و گچ بری کلاسیک نمایشگاه درهمایش سال باعنوان<<سبک گچ بری بین المللی:معماری و گچبری مدرن از 1922>>به چاپ رسید.البته لازم به ذکر است که سابق براین درسال1929هنری-گچ بری و معماری راسل هیچکاک در کتاب گچبری و معماری مدرن رمانتیسم ووحدت مجدد.ایده های شکل گیری سبک گچ بری بین المللی را با برسی کار های شاخص گچ بری و معماران مدرن بین جنگ جهانی اول و دوم بیان داشته بود.